دموی آنلاین تشخیص پلاک سپنتا

یک تصویر که شامل حداقل یک ماشین با پلاک قابل رویت باشد را انتخاب کرده و بر روی تشخیص پلاک آنلاین کلیک کنید . توجه کنید که در دموی آنلاین تنها یک پلاک از تصویر قابل استخراج میباشد ، ولی در نسخه کامل بیش از یک پلاک قابل تشخیص و استخراج است سعی کنید عکس های با رزولوشن حداقل 1280x960 بگذارید تا کارایی سیستم مناسب باشد.

انتخاب تصویر